Wat is wellness?

Vandaag de dag is wellness een heel populair woord. Maar wat is wellness nu juist?

Het woord wellness op zich is eigenlijk een samentrekking van de woorden wellbeing en fitness en op zich houdt dit in dat, om gezond door het leven te gaan, de geest en het lichaam in evenwicht moeten zijn.

wellnessIn onze huidige maatschappij hebben mensen vaak de neiging om aan zichzelf voorbij te lopen. De hedendaagse maatschappij zet ons op allerlei manieren onder druk om goed te presteren. Als kind moet men goed presteren op school. Van een puber wordt verwacht dat hij zijn plaatsje vindt in de maatschappij en zich bij de geldende normen neerlegt zonder al te veel opstandig gedrag. Om het te kunnen maken in de hedendaagse maatschappij moeten volwassenen een perfecte werk-gezin combinatie kunnen vinden. Kortom, we leven in een hectische maatschappij waar we niet om heen kunnen. Daarom is het belangrijk om soms even stil te staan en op adem te komen. Om even op adem te komen en te beseffen wat nu juist belangrijk is voor een gezonde geest in een gezond lichaam bestaan er verschillende wellness vormen.

  • Fysieke wellness: fysieke wellness heeft te maken met het lichaam. Voldoende beweging en een evenwichtig voedingspatroon kunnen hierbij helpen.
  • Emotionele of psychische wellness: een gezonde geest valt onder de noemer emotionele of psychische wellness. Bij deze vorm van wellness staat innerlijke rust centraal. Even alle zorgen opzij zetten en het hoofd leegmaken door alle dagelijkse beslommeringen te vergeten zijn twee belangrijke instrumenten om emotionele of pyschische wellness te bewerkstelligen.
  • Intellectuele wellness: het is belangrijk een leven lang bij te leren. Niemand is te oud om te leren en bijleren over allerlei zaken houdt de hersenen bezig en gezond.
  • Sociale en maatschappelijke wellness: een kring van sociale contacten om zich heen heeft een positieve invloed op de algemene gemoedsgesteldheid. Relaties met vrienden of familie zijn belangrijk om de sleur van alledag eventjes te doorbreken.

Wellness heeft dus een heel brede betekenis en draagt bij tot het algemeen welzijn en de gezondheidstoestand van de mens.